Úřední deska: Mikroregion Telčsko – Návrh rozpočtu na rok 2022

Název Mikroregion Telčsko – Návrh rozpočtu na rok 2022
Kategorie Mikroregion Telčsko
Vyvěšeno 23. 11. 2021
Sňato 08. 12. 2021

Rozpočet 2022 – návrh