Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Návrh rozpočtu 2019

Název Návrh rozpočtu 2019
KategorieNávrhy rozpočtů, Rozpočty obce
Vyvěšeno 21. 11. 2018
Sňato 15. 12. 2018
Soubor Stáhnout

Návrh rozpočtu zveřejněn dne : 21.11.2018.
Návrh rozpočtu obce na rok 2019 je k dispozici na adrese www.obecolsi.cz – rozpočty obce – návrhy nebo na obecním úřadě v
úřední hodiny.
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a dopňků, §11
odst. 3 zveřejňujeme návrh rozpočtu po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 9.12.2018, nebo ústně na zasedání zastupitelstva
obce dne 9.12.2018.