Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Návrh rozpočtu 2021

Název Návrh rozpočtu 2021
KategorieNávrhy rozpočtů, Rozpočty obce
Vyvěšeno 24. 11. 2020
Sňato 13. 12. 2020

Návrh rozpočtu 2021

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §11 odst. 3 zveřejňujeme návrh rozpočtu po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce.

Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 13.12.2020, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2020.

Návrh rozpočtu obce na rok 2021 je k dispozici na adrese www.obecolsi.cz – rozpočty obce – návrhy nebo na obecním úřadě v úřední hodiny.