Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Návrh rozpočtu 2022

Název Návrh rozpočtu 2022
KategorieNávrhy rozpočtů, Rozpočty obce
Vyvěšeno 24. 11. 2021
Sňato 12. 12. 2021

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §11 odst. 3 zveřejňujeme návrh rozpočtu po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce.
Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 12. 12. 2021, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 12. 12. 2021.
Návrh rozpočtu obce na rok 2022 je k dispozici na adrese www.obecolsi.cz – rozpočty obce – návrhy nebo na obecním úřadě v úřední hodiny.
Návrh 2022 vývěska

Návrh 2022-podrobný