Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Návrh výhledu rozpočtu 2020,2021

Název Návrh výhledu rozpočtu 2020,2021
KategorieNávrhy výhledů rozpočtů, Výhledy rozpočtů obce
Vyvěšeno 21. 11. 2018
Sňato 15. 12. 2018
Soubor Stáhnout

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §3 odst. 3 zveřejňujeme návrh
střednědobého výhledu rozpočtu obce Olší po dobu 15 dnů před projednáním v
zastupitelstvu obce.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit buď
písemně ve lhůtě do 9.12.2018, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne
9.12.2018.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Olší na období r. 2020 – 2021 je k
dispozici na adrese www.obecolsi.cz nebo na obecním úřadě v úřední hodiny

Návrh zveřejněn: 21. 11. 2018