Úřední deska: Návrh výhledu rozpočtu 2022,2023

Název Návrh výhledu rozpočtu 2022,2023
KategorieNávrhy výhledů rozpočtů, Výhledy rozpočtů obce
Vyvěšeno 24. 11. 2020
Sňato 13. 12. 2020

Návrh výhledu 2022-2023

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §3 odst. 3 zveřejňujeme návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Olší po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce.

Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 13.12.2020, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne 13.12.2020.

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Olší na období r. 2022 – 2023 je k dispozici na adrese www.obecolsi.cz nebo na obecním úřadě v úřední hodiny.