Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Návrh výhledu rozpočtu 2023,2024

Název Návrh výhledu rozpočtu 2023,2024
KategorieNávrhy výhledů rozpočtů, Výhledy rozpočtů obce
Vyvěšeno 24. 11. 2021
Sňato 12. 12. 2021

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních
rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §3 odst. 3 zveřejňujeme návrh
střednědobého výhledu rozpočtu obce Olší po dobu 15 dnů před projednáním v
zastupitelstvu obce.
Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit buď
písemně ve lhůtě do 12. 12. 2021, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města
dne 12. 12. 2021.
Návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Olší na období r. 2023 – 2024 je k
dispozici na adrese www.obecolsi.cz nebo na obecním úřadě v úřední hodiny.

Návrh výhled 23-24