Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Návrh závěrečného účtu obce 2020

Název Návrh závěrečného účtu obce 2020
KategorieZávěrečné účty
Vyvěšeno 10. 05. 2021
Sňato 30. 06. 2021

Návrh závěrečného účtu 2020 užší

Návrh závěrečného účtu 2020

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2020

FIN20 Příloha20 Rozvaha20 Výsledovka20

Při přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Kraje Vysočina, kterou vykonala dne 19. 4. 2021 paní Lenka Kalinová a paní Bc.
Petra Kozlíková Kolínská, byly zjištěny nedostatky, které jsou uvedeny ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce.