Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Návrh závěrečného účtu obce 2021

Název Návrh závěrečného účtu obce 2021
Kategorie Závěrečné účty
Vyvěšeno 10. 02. 2022
Sňato 10. 03. 2022

Návrh závěrečného účtu 2021 užší

Návrh závěrečného účtu 2021

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2021

Fin21 Příloha21 Rozvaha21 Výkaz zisku a ztrát 21

Při přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Kraje Vysočina, kterou vykonala dne 8. února 2022 paní RNDr. Arnoštka Ženčáková, byly zjištěny nedostatky, které jsou uvedeny ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce.