Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Návrh závěrečného účtu obce 2021

Název Návrh závěrečného účtu obce 2021
KategorieZávěrečné účty
Vyvěšeno 10. 02. 2022

Návrh závěrečného účtu 2021 užší

Návrh závěrečného účtu 2021

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2021

Fin21 Příloha21 Rozvaha21 Výkaz zisku a ztrát 21

Při přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Kraje Vysočina, kterou vykonala dne 8. února 2022 paní RNDr. Arnoštka Ženčáková, byly zjištěny nedostatky, které jsou uvedeny ve Zprávě o výsledku přezkoumání hospodaření obce.