Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Pozvánka na zasedání zastupitelstva 1.3.2020

Název Pozvánka na zasedání zastupitelstva 1.3.2020
KategoriePozvánky na zasedání
Vyvěšeno 23. 02. 2020
Sňato 23. 03. 2020
Soubor Stáhnout

Obec Olší
Telč
588 56
V Olší dne 23. 2. 2020

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší

které se uskuteční
v neděli 1. 3. 2020 v 19:00 hod na OÚ Olší

Program jednání:

1. Zahájení a kontrola úkolů z posledního zasedání
2. POV-2020 – oprava cesty k Borovné
3. Inventarizace majetku obce k 31.12.2019
4. Stezka na Bradlo
5. Situace v obecních lesích
6. Projekt na budovu obecního úřadu
7. Zájezd do Vídně
8. Dary příspěvkovým organizacím
9. Zpráva finančního a kontrolního výboru
10. Různé

S pozdravem ……………………………….
Starosta, Dvořák Jan