Úřední deska: Rozpočtové opatření 2021/3

Název Rozpočtové opatření 2021/3
Kategorie Rozpočtová opatření, Rozpočty obce
Vyvěšeno 10. 05. 2021
Sňato 31. 01. 2022

Rozpočtové opatření 2021_3

Přebytek z minulých let byl použit na pořízení dlouhodobého drobného hmotného majetku – Využití volného času dětí (houpačka).