Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Schválený rozpočet 2021

Název Schválený rozpočet 2021
KategorieRozpočty obce, Schválené rozpočty
Vyvěšeno 20. 12. 2020
Sňato 31. 03. 2022

Schválený rozpočet 2021

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a
doplňků, §11 odst. 4 zveřejňujeme rozpočet obce Olší na rok 2021.
Rozpočet obce Olší na rok 2021 je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce Olší, a to na adrese
https://www.obecolsi.cz/ nebo v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny.
Zastupitelstvo obce schválilo rozpočet obce Olší na rok 2021 na svém zasedání dne 13. 12. 2020.

Rozpočet zveřejněn dne : 20. 12. 2020.