Úřední deska: Schválený výhled rozpočtu 2022,2023

Název Schválený výhled rozpočtu 2022,2023
KategorieSchválené výhledy rozpočty, Výhledy rozpočtů obce
Vyvěšeno 20. 12. 2020
Sňato 31. 03. 2022

Schválený výhled 2022-2023

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §3 odst.4 zveřejňujeme střednědobý výhled rozpočtu obce Olší na období r. 2022 – 2023.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Olší na období r. 2022 – 2023 je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce Olší, a to na adrese https://www.obecolsi.cz/ nebo v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny.

Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Olší na období r. 2022 – 2023 na svém zasedání dne 13. 12. 2020.

V Olší dne 20. 12. 2020