Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Schválený výhled rozpočtu 2023,2024

Název Schválený výhled rozpočtu 2023,2024
KategorieSchválené výhledy rozpočty, Výhledy rozpočtů obce
Vyvěšeno 23. 12. 2021
Sňato 31. 01. 2023
V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §3 odst.4 zveřejňujeme střednědobý výhled rozpočtu obce Olší na období r. 2023 – 2024.
Střednědobý výhled rozpočtu obce Olší na období r. 2023 – 2024 je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce Olší, a to na adrese http://www.obecolsi.cz/ nebo v listinné podobě k nahlédnutí na obecním úřadě v úřední hodiny.
Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Olší na období r. 2023 – 2024 na svém zasedání dne 12. 12. 2021.
V Olší dne 23. 12. 2021

schválený výhled 23-24