Úřední deska: Schválený závěrečný účet 2020

Název Schválený závěrečný účet 2020
KategorieZávěrečné účty
Vyvěšeno 18. 06. 2021
Sňato 30. 06. 2022

Schváleno zastupitelstvem obce dne 6. 6. 2021

Finanční a účetní výkazy k závěrečnému účtu obce Olší za rok 2020 jsou k nahlédnutí na obecním úřadu v
úřední hodiny každé pondělí od 8 do 12 hodin.
Závěrečný účet obce Olší za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 je
zveřejněn v elektronické podobě na webových stránkách obce Olší: www.obecolsi.cz

Závěrečný účet 2020 – zveřejnění

Závěrečný účet 2020

Informace o přijetí opatření Olší 2020

Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2020

FIN20 Příloha20  Rozvaha20 Výsledovka20