Úřední deska: Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Olší

Název Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Olší
Kategorie Vyhlášky
Vyvěšeno 09. 11. 2021
Sňato 10. 12. 2021

Veřejná vyhláška – zadání Olší – oprava

Návrh zadání Územního plánu Olší

https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd