Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Výpis ze zasedání 16.11.2018

Název Výpis ze zasedání 16.11.2018
KategorieVýpisy ze zasedání
Vyvěšeno 21. 11. 2018
Sňato 21. 12. 2018

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 16.11.2018

 

1.     Návrh rozpočtu na rok 2019

Příjmy                                                               Výdaje         

Daňové              700                                        cesta k Bradlu         500

Dotace                170                                        POV   cesty              250

Dřevo                 100                                        platy                          160

Zůstatek             1600                                     práce v lesích          100

                                                                            Odpady                    80

                                                                            Autobusy                 40

                                                                            Účetnictví                30

                                                                            Projekt na OÚ        30

                                                                            Telefony                   20

                                                                            Nezisk.organizace20

                                        

Celkem              2570                                     celkem                     1230

                                                                            Rezervní fond        1340

     

                                                                            Celkem                     2570

 

2.     Schválení odměn členům zastupitelstva

         starosta podle zákona nejnižší odměna 10950,-Kč

         ostatní zastupitelé 300,-Kč

         odměny podléhají zdaněním 15% a odvod na zdr.pojištění

         bylo schváleno všemi zastupiteli

3.     POV-2018 – oprava cesty k Vokřínkově studánce

         p. Šimek provede v měsíci listopadu úpravu části cesty k Vokřínkově studánce za zbylé peníze, část k Bradlu již byla zakončena

         bylo schváleno všemi zastupiteli

4.     Obecní lesy a kůrovcová kalamita

         nový hajný – dozor nad obecními lesy Tomáš Novák nás seznámil se stavem prací při likvidaci stromů napadených lýkožroutem

         u Hory je to skoro hotové a začíná se kácet pod Bradlem a vedle cesty na Bradlo, odbyt na kulatinu se bude hledat, na suráky asi nebude, tak se budou prodávat jako palivo podle cen na trhu

         bylo schváleno všemi zastupiteli

 

                                  

 

 

V Olší dne 21. 11. 2018                                      …………………………………

                                                                                 Podpis starosty