Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Výpis ze zasedání 9.12.2018

Název Výpis ze zasedání 9.12.2018
KategorieVýpisy ze zasedání
Vyvěšeno 14. 12. 2018
Sňato 14. 01. 2019

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 9.12.2018

 

1.     schválení rozpočtu na rok 2019

–         zastupitelé všemi hlasy schválili rozpočet na rok 2019

–         navržený rozpočet povýšíme ve výdajích o 15 000,- Kč na vytvoření znaku a vlajky obce Olší

2.     rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021

–         rozpočty budou v příjmech a výdajích vyrovnané, každý rok se navýší rezervní fond o 200 – 500 000,- Kč

–         v roce 2020-2022 rezervní fond použijeme na výstavbu nového objektu místo současné čekárny, kde bude místnost OÚ, sklady, pergola na posezení a skládek dřeva na vytápění OÚ

–         výhled rozpočtu byl schválen všemi zastupiteli

3.     projednání návrhu rozpočtu Mikroreg. Telčsko na rok 2019

–         starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu Mikroreg. Telčsko na rok 2019 a rozpočtovým výhledem

4.     projednání návrhu rozpočtu LKO Borek na rok 2019

–         starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu Sdružení LKO Borek na rok 2019 s rozpočtovým výhledem

–         pro jednání s firmou Sdružení LKO Borek byl jmenován

p. Novák Antonín

                  5.  POV-2018 – oprava cesty na Bradlo a k Vokřínkově studánce

           p. Šimek dokončil opravu cest na Bradlo a části cesty k Vokřínkově studánce v celkové částce 250 000,-Kč, dotace činí 127 000,-Kč

–           starosta vyřídí náležitosti na obdržení dotace od Kraje Vysočina

–           bylo schváleno všemi zastupiteli

6.   schválení smlouvy s firmou LIKA-DECO s.r.o. na vytvoření znaku a vlajky obce Olší

–         zastupitelé všemi hlasy schválili smlouvu s firmou LIKA-DECO s.r.o. na vytvoření znaku a vlajky obce Olší

 

 

                   7. stav prací v obecních lesích

–           p. Novák Tomáš nás seznámil s pracemi v obecních lesích, zbývá dokončit úklid větví po těžbě a prodat vytěžené dříví p. Posádovi za 800,-Kč/m3 a palivo občanům za 550,-Kč/m3, ostatní výřezy snad vykoupí LD Borovná po čas zimy

–           bylo schváleno všemi zastupiteli

                        8.        koupě nového televizoru a jiných elektrospotřebičů na OÚ

–           nad rámec rozpočtu na rok 2018 nakoupíme nový televizor a jiné elektrospotřebiče

–           bylo schváleno všemi zastupiteli

9.        rozpočtová opatření v roce 2018

–           účetní p. Novák seznámil zastupitele s výdaji nad rámec rozpočtu na rok 2018

–           zastupitelé výdaje schválili všemi hlasy

10.      inventarizace majetku obce k 31.12.2018

–           starosta jmenoval inventarizační komisi:

            Předseda – Krejčí Pavel,

členové – Novák Antonín

       Ďásek Štěpán

–              starosta pověřil komisi, aby provedla inventarizaci majetku                 

           obce na rok 2018

–              bylo schváleno všemi zastupiteli

 

 

 

 

V Olší dne 10. 12. 2018                                      …………………………………

                                                                                 Podpis starosty