Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 12.12.2021

Název Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 12.12.2021
KategorieVýpisy ze zasedání
Vyvěšeno 14. 12. 2021
Sňato 14. 01. 2022

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 12.12.2021

 

 1. schválení rozpočtu obce na rok 2022 a výhledu na r.2023 a 2024
 • zastupitelé schválili jednomyslně navržený rozpočet i výhledy na roky 2023 a 2024
 • zastupitelstvo obce zmocňuje starostu provádět změny rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření do výše 1 mil. Kč na příjmové i výdajové straně s následným informováním na nejbližším jednání.
 1. schválení zadání územního plánu obce
 • zastupitelstvo obce Olší schvaluje v souladu s ustanovením §6 odst.5 písm.b zák.č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu ve znění pozdějších předpisů, v samostatné působnosti zadání Územního plánu Olší
 1. jmenování inventarizační komise
 • starosta jmenoval inventarizační komisi

Předseda: Krejčí Jan, členové: Novák Ant., Dvořák Jiří

 • zastupitelé komisi schválili
 1. dary příspěvkovým organizacím
 • starosta seznámil zastupitele s organizacemi, kterým posíláme peněžní podporu:

MŠ Krahulčí                                          5000,-Kč

Nemocnice Dačice                              5000,-Kč

Sdílení Telč                                           5000,-Kč

Pečovatelská služba Telč                  5000,-Kč

Dětský domov Telč                            1000,-

 • Zastupitelé tyto příspěvky schválili
 1. situace v obecních lesích
 • Novák Tomáš a p. Krejčí Jan seznámili zastupitele se situací v lesích
 • podařilo se zpracovat napadené stromy na Kamenném vrchu, Bahnici, na kopci u Bradla a v okolí Bradla, byla prodána většina dřeva
 • palivo se bude prodávat za 500,-Kč/m3, ale již v omezeném množství
 1. různé
 • zastupitelé vzali na vědomí rozpočtové opatření č.5
 • účetní obce p. Novák oznámil změnu vedení účetnictví k 1.1.2022
 • zastupitelé vzali na vědomí rozpočty Mikroreg. Telčsko a svazku obcí LKO Borek na rok 2022
 • zastupitelstvo obce zmocňuje starostu provádět změny rozpočtu prostřednictvím rozpočtových opatření do výše 1 mil. Kč na příjmové i výdajové straně

      

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

 

V Olší dne 14. 12. 2021                                      …………………………………

Podpis starosty