Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 13.12.2020

Název Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 13.12.2020
KategorieVýpisy ze zasedání
Vyvěšeno 20. 12. 2020
Sňato 20. 01. 2021
Soubor Stáhnout

Výpis ze zasedání zastupitelstva Obce Olší ze dne 13.12.2020

 1. schválení rozpočtu obce na rok 2021 a výhledu na roky 2022-23
 • Novák seznámil zastupitele s jednotlivými příjmy a výdaji v navrženém rozpočtu a po diskusi a navýšení u některých výdajových položek byl rozpočet jednomyslně schválen
 • schválen byl i výhled rozpočtu na roky 2022-23
 1. dary příspěvkovým organizacím v lednu 2021
 • podpoříme: MŠ Krahulčí                        5000,-

Nemocnice Dačice                        5000,-

Sdílení Telč                          5000,-

Pečovatelská služba         5000,-

Dětský domov Telč           1000,-

 1. jmenování inventarizační komise
 • starosta jmenoval inventarizační komisi

předseda:    Krejčí Jan

členové:       Novák Antonín

Dvořák Jiří

 1. situace v obecních lesích
 • těžba dřeva napadeného kůrovcem pokračuje
 • úklid po kácení dále provádí p. Ďásek Štěpán
 • kácení a přibližování dřeva provádí p. Krejčí Jan
 • obec prodává palivové dřevo za cenu 300,-Kč/m2
 1. různé
 • do rozpočtu byl doplněn náklad na pořízení DVD Čarodejnice, které se natáčelo několik let a další DVD o situaci v lesích v době kůrovcové kalamity
 • zastupitelé vzali na vědomí návrh rozpočtu Mikroregion Telčsko a DSO LKO Borek na rok 2021

 

 

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

 

V Olší dne 20. 12. 2020                                      …………………………………

Podpis starosty