Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 21.11.2021

Název Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 21.11.2021
KategorieVýpisy ze zasedání
Vyvěšeno 28. 11. 2021
Sňato 28. 12. 2021
Soubor Stáhnout

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 21.11.2021

 

  1. Návrh rozpočtu obce na rok 2022 a výhledu na roky 2023 a 2024

            –          pan Novák seznámil zastupitele se současným stavem rozpočtu a sestavil návrh rozpočtu na rok 2022 a výhledu na roky 2023 a  2024

–          větším výdajem bude projekt na přístavbu OÚ a zahájení výstavby OÚ

–          návrh rozpočtu a výhledu na roky 2023 a 2024 byl schválen jednomyslně

 

  1. POV 2021-2022

            –          starosta vyřídil doklady a náležitosti k dotaci na dokončenou opravu cesty k Borovné

–          v roce 2022 se plánuje na dotaci v rámci POV zahájení výstavby přístavby k OÚ – základové desky

 

  1. projekt na přístavbu k OÚ

            –          p. Herálecký na doplnění změn v projektu vyřídí stavební povolení do konce února

 

  1. Územní plán – zadání

            –          starosta vyjednal na územním rozvoji MěÚ Telč vypracování zadání územního plánu obce Olší, na příštím zasedání                                          zastupitelstva bude zadání schváleno a projektovou část vypracuje p. Komendová z Delta projektu v Dačicích

–          občané se přitom budou moci vyjadřovat k úpravám ÚP

  1. situace v obecních lesích

            –          p. Novák Tomáš seznámil zastupitele s postupem prací v lesích

–          část lesů napadených kůrovcem zpracoval harvestor a prodáváme dál dříví již za výhodnější ceny, palivo za 500,-Kč

 

  1. Návrh FCC Dačice na třídění odpadů v obci

            –          bylo dohodnuto, že zahájíme svoz popelnic z domů a ukončíme provozu kontejnerů za obcí od 1.4.2022

 

  1. Různé

            –          bylo dohodnuto s p.Obůrkou, že videa natáčená několik let z oslavy čarodejnic a okolní krajiny budou na flashkách v dárkovém balení, občané je dostanou zdarma a měly by být do vánoc

 

Všechny body jednání zastupitelé schválili.

 

V Olší dne 20.11.2021                                                              ………………………………

                                                                                                             starosta, Dvořák Jan