Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 26.6.2022

Název Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 26.6.2022
Kategorie Výpisy ze zasedání
Vyvěšeno 02. 07. 2022
Soubor Stáhnout
 1. Odpady v obci
 1. POV-2022
 • místo dotace na základovou desku pod budovu OÚ jsme požádali o dotaci na opravu cesty 594/1 za Novákova směrem k Řečici
 1. Situace v obecních lesích
 • kůrovec se objevil v lese od lanového hřiště směrem k Vyhlídce, zpracování napadených stromů provede p. Krejčí Jan, zajistí i ošetřování zasázených pasek
 1. Projekt na budovu OÚ
 • zatím se nepodařilo předat projekt na vydání stavebního povolení do stavebního úřadu, proto se asi v letošním roce nezačne stavět
 1. Územní plán obce Olší
 • byla vydaná Veřejná vyhláška o společném jednání o návrhu Územního plánu Olší, dokumentace Územního plánu je na web. stránkách města Telče a obce Olší i v papírové formě
 1. Různé
 • Hudínek provede vyhloubení strouhy pode vsí, opravu retardérů na cestě do Brany a úpravu terénu pod obecním lesem u dětského hřiště směrem k Bradlu
 • starosta seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č. 2/22

 

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

 

 

 

V Olší dne 2. 7. 2022