Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 29.8.2021

Název Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 29.8.2021
Kategorie Výpisy ze zasedání
Vyvěšeno 05. 09. 2021
Soubor Stáhnout
 1. Odpady v obci
 • starosta navrhl, aby se změnil systém odpadového hospodaření obyvatel obce
 • zastupitelé schválili, aby starosta jednal s firmou FCC v Dačicích , která zajišťuje doposud tyto služby¨
 • prodáme oba velkoobjemové kontejnery, které jsou za obcí a kam naváží odpad i občané z jiných obcí
 • každý dům v obci bude mít popelnici na směsný odpad nebo několik popelnic
 • sklo, papír a plasty se budou dávat do popelnic u OÚ
 1. POV – 2021 – dokončení opravy cesty k Borovné
 • Šimek dokončil opravu cesty k Borovné a ještě provede opravy již obnovených cest
 1. Situace v obecních lesích
 • Tomáš Novák a p. Krejčí Jan seznámili zastupitele se situací v obecních lesích
 • prodáváme dál dříví p. Valešovi, ceny dříví se zvýšily
 • paseky se ošetřují a na podzim se provede nátěr stromků
 • dále budeme prodávat palivové dříví, cena je zvýšena na 500,-Kč/m3
 1. Projekt na budovu OÚ
 • starosta seznámil zastupitele s jednáním u p. Heráleckého, který pro nás vypracuje projekt a stavební povolení
 • provádění přístavby ke stávající budově OÚ provede p. Kasal s p. Posádem Pavlem v příštím roce
 • budeme dál jednat na posledních úpravách projektu
 1. Různé
 • starosta jednal s majiteli penzionu p. Posádem a p. Posádovou
 • na zasedání zastupitelstva jsme se domluvili s p. Posádem na pravidlech s nakládání s odpady
 • paní Posádová bude dál vyřizovat dotace pro obec a za to jim promíjíme zatím poplatky za ubytované hosty
 • Novák seznámil zastupitele s rozpočtovým opatřením č.4, jedná se o pořízení stanu a setů

 

 

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

 

 

 

V Olší dne 5. 9. 2021