Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 6.2.2022

Název Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 6.2.2022
KategorieVýpisy ze zasedání
Vyvěšeno 13. 02. 2022
Soubor Stáhnout
 1. Návrh nové vyhlášky o odpadech
 • starosta připraví návrh nové vyhlášky o odpadech do konce února, kdy by měla být další schůze zastupitelstva
 • starosta vyřídí smlouvu o využití obecního systému odpadového hospodářství s Volší s.r.o., které vlastní penzion na Olší a je zastoupeno jednatelkou Danou Posádovou
 • byla schválena nabídka FCC Dačice na svoz popelnic z obce do 40kusů dvakrát měsíčně za 30 000,-Kč/rok včetně pronájmu popelnic (120litrů)
 • občané dostanou popelnice koncem března a první svoz by měl být v polovině dubna
 1. Inventarizace majetku obce k 31.12.2021
 • Novák seznámil zastupitele s inventarizací majetku k 31.12.2021
 1. Situace v obecních lesích
 • Novák Tomáš seznámil zastupitele se situací v lesích, je napadena další část lesa u Bradla a tak se ještě bude dále kácet a prodávat
 1. Projekt na budovu obecního úřadu
 • Herálecký rozeslal projekt k vyjádření na patřičné instituce a poté předá projekt na stavební úřad, stavební povolení by mělo být do jarních měsíců
 • Vejbor dovezl řezivo na krov budoucího OÚ
 1. Stanovení počtu zastupitelů pro volby v roce 2022
 • rozhodnutí o počtu zastupitelů v obci se stanoví na dalším zasedání koncem února
 1. Územní plán
 • starosta podepsal Smlouvu o dílo na zhotovení územního plánu pro naši obec s firmou Delta projekt s.r.o. z Dačic
 • zastupitelé smlouvu schválili
 • budeme žádat Krajský úřad v Jihlavě o dotaci
 1. POV-2022
 • v rámci POV-2022 provedeme zahájení výstavby nového OÚ – základovou desku
 1. Různé
 • starosta požádal účetního p. Nováka, aby připravil podklady pro novou smlouvu o účetních službách pro naši obec

 

 

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

 

 

 

V Olší dne 13. 2. 2022