Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 6.6.2021

Název Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 6.6.2021
KategorieVýpisy ze zasedání
Vyvěšeno 13. 06. 2021
Soubor Stáhnout

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 6.6.2021

           

 1. schválení závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2020
 • zastupitelstvo obce Olší schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2020 s výhradami a schvaluje opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2020 dle přílohy
 1. projednání závěru z auditu za rok 2020
 • účetní seznámil zastupitele se závěry auditu a s opatřeními k nápravě chyb zjištěných auditem
 1. stanovení správce rozpočtu
 • zastupitelé schválili starostovi provádění rozpočtových opatření do výše 500 000,- Kč s následným schválením zastupitelstvem obce
 1. situace v obecních lesích
 • Tomáš Novák seznámil zastupitele s pracemi v lesích
 • byly dosázeny paseky po kácení, provedeno oplocení jedné paseky na Bahnici
 • palivové dříví bylo z části zpracováno na štěpky
 • zbytek paliva se podařilo až na menší množství prodat
 • paseky bude ošetřovat p. Ďásek Štěpán a Krejčí Jan
 • bude se dále sledovat výskyt kůrovce
 1. seznámení s rozpočtovými opatřeními
 • Novák seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními č.2 a č.3, zastupitelé tyto rozpočtová opatření schválili
 1. různé
 2. POV-2021 – oprava cesty k Borovné
 • starosta podepsal Smlouvu o dílo s p. Šimkem z Mrákotína na dokončení opravy cesty k Borovné, práce bude provedena do konce června
 1. zakoupení nové tiskárny
 • zastupitelé schválili zakoupení nové tiskárny
 1. výroční zpráva Nadačního fondu Nemocnice Dačice
 • starosta seznámil zastupitele s výroční zprávou
 1. Závěrečný účet Mikroregionu Telčsko
 • zastupitelé vzali na vědomí Závěrečný účet Mikroregionu Telčsko za rok 2020
 1. Závěrečný účet Sdružení LKO Borek za rok 2020
 • zastupitelé vzali na vědomí Závěrečný účet Sdružení LKO Borek za rok 2020

 

 

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

 

 

 

V Olší dne 13. 6. 2021                                        …………………………………

Podpis starosty