Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 7.3.2021

Název Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 7.3.2021
KategorieVýpisy ze zasedání
Vyvěšeno 14. 03. 2021
Sňato 14. 04. 2021
Soubor Stáhnout

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 7.3.2021

 

 1. inventarizace majetku obce k 31.12.2020
 • předseda inventarizační komise Krejčí Jan seznámil zastupitele s údaji o majetku obce k 31.12.2020
 1. žádost obce Olší o pořízení Územního plánu
 • zastupitelstvo obce rozhodlo o pořízení Územního plánu
 • zastupitelstvo obce požádá odbor rozvoje a územního plánování Městského úřadu v Telči o vyřízení Územního plánu
 • zastupitelstvo obce určuje ve spolupráci s pořizovatelem Územního plánu pana Dvořáka Jana – starostu
 1. POV-2021 – dokončení opravy cesty k Borovné

–          starosta seznámil zastupitele s dokončovacími pracemi na opravě cesty k Borovné, provede opět firma p. Šimka

–          starosta zažádal o dotaci na tuto cestu

 1. situace v obecních lesích

–          p. Novák Tomáš a Krejčí Jan seznámili zastupitele s pracemi v obecních lesích, p. Krejčí provádí dále kácení stromů napadených kůrovcem a prodáváme dřevo p. Valešovi

–          protože není odbyt palivového dřeva, bude p. Krejčí po dohodě s p. Valešem rozřezávat palivo na čtyřmetrový sortiment

 1. projekt na budovu OÚ

–          s p. Heráleckým se starosta dohodl, že bude stavební povolení do konce roku, abychom mohli v příštím roce začít stavět

 1. zpráva finančního a kontrolního výboru

–          předsedové finančního a kontrolního výboru seznámili zastupitele s výsledky kontrol, neshledali žádné závažné nedostatky

 

 

 1. různé

            –          zastupitelé schválili finanční dar spolku Vlčci ve výši 20 000,- Kč

–          starosta podepsal Dohodu o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova ČR s SZIF, dohoda byla schválena a činí 125 000,- Kč na pořízení diaprojektoru (promítačky), plátna na promítání, stanů a setů

–  starosta seznámil zastupitele s Rozpočtovým opatřením 2021/1 

           

 

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

 

 

V Olší dne 14. 3. 2021                                        …………………………………

Podpis starosty