Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.5.2020

Název Výpis ze zasedání zastupitelstva obce ze dne 10.5.2020
Kategorie Výpisy ze zasedání
Vyvěšeno 15. 05. 2020
Sňato 15. 06. 2020
Soubor Stáhnout
 1. POV-2020 – oprava cesty k Borovné
 • starosta podal žádost o dotaci na tento projekt a seznámil p.Šimka se stavem cesty
 • provede se oprava strouhy a mostku okolo cesty, úprava povrchu štěrkem a vrchní vrstvu bude tvořit potah škrabaným asfaltem, oprava se provede na podzim
 1. situace v obecních lesích
 • Tomáš Novák seznámil zastupitele se situací v lesích
 • provádí se kácení na Kamenném vrchu
 • kácení provádíme také v okolí Bradla, kde se dělá sortiment na budoucí krov nového obecního úřadu
 • protože se dále pod Bradlem objevují napadené stromy broukem, provádíme kácení již v mladším lese
 • dříví opět prodáváme p.Vališovi
 1. projekt na budovu obecního úřadu
 • starosta podepíše s p.Heráleckým plnou moc na vyjednání stavebního povolení na tuto stavbu
 1. různé
 • množí se stížnosti občanů na jízdy cizích aut po obecních cestách k Borovné, Hadravě a Branou
  • starosta jednal s p. Chromým na úřadě v Telči, který má tyto záležitosti na starosti
  • do příštího zasedání zastupitelstva seznámí zastupitelé občany s možností osazením dopravních značek zákazů vjezdu všech motorových vozidel na tyto cesty
  • občané obce budou mít potvrzení o vjezdu na tyto cesty
 • odpady
  • dalším problémem je netřídění odpadů, které se objevují ve velkých kontejnerech za obcí
  • nápravou bude jednání zastupitelů a starosty s občany
  • vození odpadu do těchto kontejnerů lidmi z jiných obcí by se mohlo zabránit zákazem vjezdu motorových vozidel
 • DVD o obci Olší
  • Zdeněk Obůrka podal další fakturu na časosběrné video o obci a okolí, v letošním roce bude video hotové

 

 

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

 

 

V Olší dne 15. 5. 2020