Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Zápis ze zasedání 17.6.2018

Název Zápis ze zasedání 17.6.2018
KategorieVýpisy ze zasedání
Vyvěšeno 21. 06. 2018
Sňato 21. 07. 2018

1.       Závěrečný účet Obce Olší za rok 2017

          zastupitelstvo obce Olší schválilo všemi přítomnými hlasy Závěrečný účet obce za rok 2017, bez výhrad

2.       Závěrečný účet Mikroregion Telčsko

          zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Mikroreg. Telčsko za rok 2017

3.       Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí – Sdružení LKO Borek

          zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí – Sdružení LKO Borek za rok 2017

4.       Stanovení počtu členů budoucího zastupitelstva obce Olší

          zastupitelé všemi hlasy schválili počet členů budoucího zastupitelstva obce Olší na sedm

5.       GDPR – smlouva s firmou FAIR a Data

          Mikroregion Telčsko zorganizoval pro svoje obce proškolení v rámci GDPR s firmou FAIR a Data, bylo schváleno všemi hlasy

6.       Závěrečná Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olší

          starosta seznámil zastupitele se zprávou auditora a p.Novák seznámil zastupitele s nedostatky a opatřeními na audit hospodaření

          pro další audit za rok 2018 žádáme Krajský úřad v Jihlavě, bylo schváleno všemi zastupiteli

7.       Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova

          paní Dana Posádová je zprostředkovatelem dotace v rámci projektu – Posílení rekreační funkce lesa

          jedná se o stezku na Bradlo

          bylo schváleno všemi zastupiteli

8.       Práce v lesích

          p. Vokřínek seznámil zastupitele, jak se nám daří potlačit rozšiřování brouka v lesích, zatím se vykácí dalších pár stromů v lese na Bahnici

          p. Vokřínek provádí údržbu zasázených pasek

          bylo schváleno všemi zastupiteli

 

 

 

V Olší dne 21. 6.2018                                                                           ………………………………….

                                                                                                 Podpis starosty