Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Zápis ze zasedání 25.3.2018

Název Zápis ze zasedání 25.3.2018
KategorieVýpisy ze zasedání
Vyvěšeno 28. 03. 2018
Sňato 28. 04. 2018

1.     Správa Inventarizační komise

         p. novák seznámil zastupitele s výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2017

2.     Správa kontrolního a finančního výboru

         starosta seznámil zastupitele se zprávami Kontrolního a Finančního výboru

3.     POV – 2018 – oprava cesty k Bradlu a k Vokřínkové studánce

         starosta seznámil zastupitele, jak bude probíhat oprava cest, vyřídil náležitosti na získání dotace na tuto opravu

         opravu provede p. Šimek z Mrákotína v podzimních měsících, dokončí opravu cesty k Bradlu a začne se opravovat cesta k Vokřínkové studánce

4.     Pergola za čekárnou

         starosta seznámil zastupitele se zhotovením pergoly za čekárnou

5.     Koupě grilu

         zastupitelé schválili zakoupení grilu, který si budou moci obyvatelé obce půjčovat

6.     Dar Nadačnímu fondu Nemocnice Dačice

         tomuto fondu byl poskytnut dar 5000,- Kč

7.     Dar Oblastní charitě v Jihlavě

         této charitě byl poskytnut dar 5000,- Kč

8.     Dar Sdílení o.p.s. Telč

         byl poskytnut dar 5000,- Kč

9.     Podpora Babyboxu v Jihlavě¨

         na opravu Babyboxu v Jihlavě jsme dali 1000,- Kč

10.    Podpora Linky bezpečí a Linky důvěry Střed

         těmto byla poskytnuta podpora 1000,- Kč

11.                       Závěrečný účet a závěrka za rok 2017 Mikroreg. Telčsko

         zastupitelé byli seznámeni se Závěrečným účtem a závěrkou za rok 2017 Mikroreg. Telčska

12.                       DVD Čarodejnice na Olší

         byla poskytnuta záloha na vytvoření DVD Čarodejnice na Olší

         po několik roků se budou natáčet záběry z průběhu čarodějnic a různých akcí na Olší, ještě se budou natáčet zajímavé pohledy z obce a okolí

         zakoupili jsme dalších 10ks DVD o Olší pro obyvatele obce

13.                       Podpora prezentace obce Olší na stránkách Inform Data a.s.

         obec podpořila prezentaci na těchto stránkách

14.                       Digitalizace kroniky obce Olší

         Starosta zajistil digitalizaci kroniky obce, pro obyvatele obce budou DVD a také to bude vyvěšeno na stránkách obce

 

Všechny body jednání byly schváleny všemi zastupiteli jednomyslně.

 

 

V Olší dne 28. 3. 2018