Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Zápis ze zasedání 30.9.2018

Název Zápis ze zasedání 30.9.2018
KategorieVýpisy ze zasedání
Vyvěšeno 04. 10. 2018
Sňato 04. 11. 2018

1.       POV-2018  – úprava cesty za Branou

          p. Šimek zatím provedl práci za asi 80 000,- Kč, dokončil cestu k Bradlu a bude pokračovat v listopadu k Vokřínkové studánce

          byla schválena smlouva o dílo s p. Šimkem

2.       Rozpočtová opatření v roce 2018

          p. Novák nás seznámil s výdaji nad rámec rozpočtu na rok 2018, byly schváleny všemi přítomnými zastupiteli

3.       Stav prací v lesích

          p. vokřínek nás seznámil se stavem v obecních lesích, od poslední schůze se kůrovec rozšířil do všech částí obecních lesů, protože je podzim, bude se pomalu likvidovat

          pokud nebude kam prodat dřevo, bude se prodávat většinou jako palivo lidem v obci

4.       Projekt na stavbu OÚ a skladu

          zastupitelé schválili, aby se projekt zadal p. Heráleckému z Telče

 

 

V Olší dne 2. 10. 2018                                                                           ………………………………….

                                                                                                                         Podpis starosty