Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 22.11.2020

Název Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 22.11.2020
KategorieVýpisy ze zasedání
Vyvěšeno 24. 11. 2020
Sňato 24. 12. 2020
Soubor Stáhnout

Výpis ze zasedání zastupitelstva Obce Olší ze dne 22.11.2020

 

 1. Návrh rozpočtu obce na rok 2021 a výhled na roky 2022-2023
 • Novák seznámil zastupitele se současným stavem rozpočtu a po doplnění současného stavu se sestavil návrh rozpočtu na rok 2021 a výhled rozpočtů na roky 2022 a 2023
 • jediným větším výdajem bude dokončení opravy cesty k Borovné v rámci POV
 • návrh rozpočtu a výhled na roky 2022 a 2023 byly schváleny všemi zastupiteli jednomyslně
 1. POV-2020 – oprava cesty k Borovné
 • byla provedena oprava cesty k Borovné, dokončí se v příštím roce
 • byla proplacena faktura p. Šimkovi a starosta dodá na územní rozvoj v Telči náležitosti k proplacení dotace
 1. Rozpočtová opatření
 • rozpočtová opatření č.3
  • Služby v lese povýšené o 200 000,-Kč
  • Oprava cesty povýšená o 100 000,-Kč
  • Příspěvek do MŠ v Krahulčí 10 000,-Kč
  • Odměny zastupitelům obce 30 000,-Kč
  • Volby do krajského zastupitelstva 11 000,-Kč
  • Volby do krajského zastupitelstva – občerstvení 1 000,-Kč
 • celkové povýšení rozpočtových opatření je o 352 000,- Kč
 1. Situace v obecních lesích
 • probíhá další kácení v obecním lese v okolí Bradla
 • Novák Tomáš seznámil zastupitele se stavem prodeje dříví a p. Krejčí s kácením a sortimentem na prodej dříví, p. Ďásek Štěpán provádí úklid a pálení dříví
 • pokud budou obyvatelé chtít koupit palivové dříví, mohou se obrátit na p. Nováka Tomáše, starostu nebo p. Krejčího Jana
 1. Žádosti o dotaci z SZIF
 • zastupitelé schválili žádost obce o dotaci z programu na rozvoj spolkové činnosti v obci, zakoupíme dva stany, sety na sezení do stanů, diaprojektor s plátnem
 1. Projekt na nový OÚ
 • v příštím roce plánujeme uložit nařezané trámy a prkna za OÚ a vyřídit stavební povolení
 • stavbu zahájíme až v roce 2022, kdy budeme mít dostatečné finanční prostředky na výstavbu s pomocí dotace
 1. Různé
 • zastupitelé schválili Smlouvu o bezúplatném převodu movitého majetku (lavičky, stůl, odpadkový koš) mezi Mikroreg. Telčsko a obcí Olší z roku 2015
 • zastupitelé schválili podporu MŠ v Krahulčí – příspěvkové organizaci ve výši 10 000,- Kč za uplynulé dva roky

 

 

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

 

V Olší dne 24. 11. 2020                                     …………………………………

Podpis starosty