Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 27.3.2022

Název Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 27.3.2022
KategorieVýpisy ze zasedání
Vyvěšeno 29. 03. 2022
Soubor Stáhnout

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 27.3.2022           

 1. Schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky za rok 2021
 • zastupitelstvo obce Olší schvaluje Závěrečný účet obce za rok 2021 s výhradami a schvaluje opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2021 dle přílohy
 • zastupitelstvo schvaluje účetní závěrku za rok 2021
 1. Stanovení počtu zastupitelů pro komunální volby v roce 2022
 • zastupitelstvo obce Olší stanovilo v souladu s ustanovením §67 zákona o obcích, že v komunálních volbách v roce 2022 bude do zastupitelstva obce voleno celkem 9 členů zastupitelstva
 • Informace o stanovení počtu zastupitelů
 1. Situace v obecních lesích
 • Novák Tomáš a Krejčí Jan seznámili zastupitele se situací v obecních lesích
 • na slabší část lesního porostu napadeného kůrovcem pod Bradlem byl pozván harvestor
 • ceny dřeva se zvýšily, a tak se palivo bude prodávat za 900,-Kč/m2
 • občané si mohou zdarma zpracovávat odpady po těžbě v lese
 • bude se zalesňovat
 1. Návrh nové vyhlášky o odpadech
 • zastupitelé byly seznámeni s návrhem nové vyhlášky o odpadech, návrh bude vyvěšen na úřední desce obce a na stránkách obce na internetu
 • bylo připraveno zatím 20 popelnic, na každé bude nalepen čárový kód a budou rozvezeny do každého čp.
 • popelnice budou předány proti podpisu a budou zdarma, jsou pronajmuté od svozové firmy FCC z Dačic
 • každý k popelnici dostane svozový plán na celý rok
 1. Projekt na budovu OÚ
 • starosta u p. Heráleckého v tomto týdnu upřesní zbývající náležitosti k projektu
 1. Územní plán
 • návrh ÚP obce u firmy Delta projekt z Dačic si upřesňují občané a bude dán jednotlivým institucím ke schválení
 1. POV-2022
 • do 24.6.2022 požádáme v rámci dotací POV-2022 o dotaci na základovou desku přístavby OÚ
 1. Návrh nové smlouvy o účetních službách pro obec
 • byl zakoupen nový program na účetnictví Alis
 • starosta seznámil zastupitele o dohodě o provedení práce na zpracování účetnictví s Petrem Novákem
 • zastupitelé berou tuto dohodu na vědomí
 1. Různé

 Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.