Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 28.6.2020

Název Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 28.6.2020
Kategorie Výpisy ze zasedání
Vyvěšeno 04. 07. 2020
Sňato 04. 08. 2020
Soubor Stáhnout

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 28.6.2020

 

 1. schválení Závěrečného účtu a účetní závěrky
 • zastupitelstvo obce Olší schvaluje Závěrečný účet za rok 2019 s výhradami a schvaluje opatření k nápravě nedostatků zjištěných při přezkoumání hospodaření obce za rok 2019 dle přílohy
 • byla schválena účetní závěrka za rok 2019
 1. projednání závěrů z auditu za rok 2019
 • účetní p. Novák seznámil zastupitele se závěry z auditu a s opatřeními k nápravě chyb zjištěných auditem
 1. stanovení správce rozpočtu, příkazce operací a provádění rozpočtových opatřeních
 • zastupitelé stanovili správcem rozpočtu účetního p. Nováka
 • zastupitelé stanovili příkazcem operací starostu a pověřují starostu k provádění rozpočtových opatřeních na příjmové i výdajové straně bez omezení
 • zastupitelé následně musejí tato opatření schválit
 1. situace v obecních lesích
 • kůrovec neustále napadá další stromy pod Bradlem i na Bahnici, p. Ďásek a p. Krejčí se snaží poškozené stromy vykácet a rozmanipulovat a p. Valeš pomalu odváží kulatinu
 • zbývá hromadu kubíků paliva, které se těžce dá prodat a hromadí se na skládkách u lesa a cest, což je další zdroj nákazy kůrovcem pro okolí
 1. členství obce Olší v MAS Mikroregionu Telčska
 • zastupitelé obce souhlasí se zařazením svého území do územní působnosti Místní akční skupiny Mikroregionu Telčsko, z.s. na období 2021-2027

 

 

 

 

 

 

 1. různé
 • zastupitelé se rozhodli, že se zatím zákazové značky k obecním cestám neumístí

                                  

 

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

 

 

V Olší dne 4. 7. 2020                                          …………………………………

Podpis starosty