Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Úřední deska: Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 28.9.2020

Název Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 28.9.2020
Kategorie Výpisy ze zasedání
Vyvěšeno 04. 10. 2020
Sňato 04. 11. 2020

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 28.9.2020

 

 1. POV – 2020 – oprava cesty k Borovné
 • starosta podepsal Smlouvu o dílo s p.Šimkem z Mrákotína
 • Šimek vyhloubí strouhy na pravé straně cesty, provede se výměna roury pod cestou za Zamazalova, vyrovná se povrch a poveze se škrabaným asfaltem, poté se povrch uválcuje, nastříká se penetrací a poveze se jemnou drtí a uválcuje
 • cesta v okolí potoka se poveze štěrkopískem
 1. Projekt na novou budovu OÚ
 • Herálecký nám již slíbil stavební povolení v zimě
 1. Situace v obecních lesích
 • Krejčí Jan bude dále kácet napadené stromy kůrovcem a vyřezávat z nich sortiment na prodej
 • Štěpán Ďásek bude provádět úklid a ošetřování pasek a nátěr smrčků proti okusu
 1. Různé
 • starosta seznámil zastupitele s rozpočtovými opatřeními (nákup chlazení, neinvestiční transfer o.p.s. a výdaje za práce v lesích)
 • občané navrhli, aby obec zakoupila maringotku, která po úpravách bude sloužit při pořádání různých kulturních akcí

                                  

 

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

 

 

V Olší dne 4. 10. 2020                                        …………………………………

Podpis starosty