Zastupitelstvo obce

Starosta: Jan Dvořák, mobil: 724 172 039, e-mail: starosta@obecolsi.cz

Místostarosta: Pavel Krejčí, e-mail: mistostarosta@obecolsi.cz

Účetní: Ing. Antonín Novák, e-mail: ucetni@obecolsi.cz

Hajný: Ing. Tomáš Novák, e-mail: hajny@obecolsi.cz

Zastupitel: Jan Krejčí

Zastupitel: Jiří Dvořák

Zastupitel: Štěpán Ďásek