Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Rubrika: Závěrečné účty

Schválený závěrečný účet 2021

Schváleno zastupitelstvem obce dne 27. 3. 2022 Schválený závěrečný účet 2021 Informace o přijetí opatření Olší 2021 fin21 příloha21 rozvaha21 výsledovka21 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2021

Návrh závěrečného účtu obce 2021

Návrh závěrečného účtu 2021 užší Návrh závěrečného účtu 2021 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2021 Fin21 Příloha21 Rozvaha21 Výkaz zisku a ztrát 21 Při přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Kraje Vysočina, kterou vykonala dne 8. února 2022 paní RNDr. Arnoštka Ženčáková, byly zjištěny nedostatky, které jsou uvedeny ve Zprávě o výsledku přezkoumání…
Více

Schválený závěrečný účet 2020

Schváleno zastupitelstvem obce dne 6. 6. 2021 Finanční a účetní výkazy k závěrečnému účtu obce Olší za rok 2020 jsou k nahlédnutí na obecním úřadu vúřední hodiny každé pondělí od 8 do 12 hodin.Závěrečný účet obce Olší za rok 2020 včetně Zprávy o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2020 jezveřejněn v elektronické podobě na webových…
Více

Návrh závěrečného účtu obce 2020

Návrh závěrečného účtu 2020 užší Návrh závěrečného účtu 2020 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2020 FIN20 Příloha20 Rozvaha20 Výsledovka20 Při přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Kraje Vysočina, kterou vykonala dne 19. 4. 2021 paní Lenka Kalinová a paní Bc.Petra Kozlíková Kolínská, byly zjištěny nedostatky, které jsou uvedeny ve Zprávě o výsledku přezkoumání…
Více

Schválený závěrečný účet 2019

Schválený závěrečný účet 2019 FIN 2019 Zpráva o přezkoumání rok 2019 Informace o přijetí opatření Olší 2019

Návrh závěrečného účtu 2019

Návrh závěrečného účtu 2019 FIN 2019 Zpráva o přezkoumání rok 2019

Schválený závěrečný účet 2018

Závěrečný-účet-2018-1.pdf FIN-1.pdf Přezkum-hospodaření-2018-1.pdf Opatření-Olší.docx

Návrh závěrečného účtu 2018

Závěrečný-účet-2018.pdf FIN.pdf Přezkum-hospodaření-2018.pdf