Výpis ze zasedání 25. 3. 2018

1.     Správa Inventarizační komise –         p. Novák seznámil zastupitele s výsledky inventarizace majetku obce k 31.12.2017 2.     Správa kontrolního a finančního výboru –         starosta seznámil zastupitele se zprávami Kontrolního a Finančního výboru 3.     POV – 2018 – oprava cesty k Bradlu a k Vokřínkové studánce –         starosta seznámil zastupitele, jak bude probíhat oprava cest, vyřídil náležitosti na získání dotace na tuto opravu –         opravu provede p.…
Více