Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Měsíc: Březen 2022

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 27. 3. 2022

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 27.3.2022 Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili.

Schválený závěrečný účet 2021

Schváleno zastupitelstvem obce dne 27. 3. 2022 Schválený závěrečný účet 2021 Informace o přijetí opatření Olší 2021 fin21 příloha21 rozvaha21 výsledovka21 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2021

Kalendář svozu odpadů

Od 12. dubna 2022 začne společnost FCC Dačice, s.r.o. svážet směsný komunální odpad jednou za 14 dní. Prosíme, aby občané popelnice přistavovali ke svozu večer před svozem. Popelnice přistavujte ke svozu pokud možno až budou co nejvíce plné, protože obec bude platit za každou vyvezenou popelnici (je možné vynechat svoz). Kontejnery na tříděný odpad zůstanou…
Více

Mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu

V sobotu 30. dubna 2022 proběhne mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu v obci Olší. Společnost FCC Dačice, s.r.o. požaduje, aby občané předávali odpad obsluze v době od 12:30 do 12:50 na nástupišti u obecního úřadu.

Informace o počtu zastupitelů ve volbách 2022

Zastupitelstvo obce na svém zasedání konaném dne 27. 3. 2022 usnesením č. UZ 2 s t a n o v i l o v souladu s ustanovením § 67 zákona o obcích, že v komunálních volbách v roce 2022 bude do zastupitelstva obce voleno celkem 9 členů zastupitelstva. počet zastupitelů 2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší dne 27.3.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší,které se uskuteční 27. 3. 2022 v 19:00 hod na OÚ Olší Program jednání:

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 2/2022

OznamovaciDopis_ROc.2 – v elektronické podobě na stránkách města Dačice – http://www.dacice.cz– v listinné podobě: Město Slavonice, finanční odbor – Dvořáková Jitka, Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 1/2022

– v elektronické podobě na stránkách města Dačice – http://www.dacice.cz – v listinné podobě: Město Slavonice, finanční odbor – Dvořáková Jitka, Horní náměstí 525, 378 81 Slavonice OznamovaciDopis_ROc.1_upraveno