Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Měsíc: Prosinec 2018

Schválený rozpočet 2019

Rozpočet zveřejněn dne : 15. 12. 2018. V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků,§11 odst. 4 zveřejňujeme rozpočet obce Olší na rok 2019.Rozpočet obce Olší na rok 2019 je k dispozici v elektronické podobě na webových stránkách obce Olší, a to na adresehttps://www.obecolsi.cz/ nebo…
Více

Schválený střednědobý výhled rozpočtů 2020, 2021

Zastupitelstvo obce schválilo střednědobý výhled rozpočtu obce Olší na období r.2020 – 2021 na svém zasedání dne 9.12.2018V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §3 odst.4 zveřejňujemestřednědobý výhled rozpočtu obce Olší na období r. 2020 – 2021.Střednědobý výhled rozpočtu obce Olší na období r. 2020…
Více

Výpis ze zasedání 9. 12. 2018

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 9.12.2018 1.     schválení rozpočtu na rok 2019 –         zastupitelé všemi hlasy schválili rozpočet na rok 2019 –         navržený rozpočet povýšíme ve výdajích o 15 000,- Kč na vytvoření znaku a vlajky obce Olší 2.     rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021 –         rozpočty budou v příjmech a výdajích vyrovnané, každý rok se navýší rezervní fond…
Více