Výpis ze zasedání 30. 9. 2018

1.       POV-2018  – úprava cesty za Branou –          p. Šimek zatím provedl práci za asi 80 000,- Kč, dokončil cestu k Bradlu a bude pokračovat v listopadu k Vokřínkové studánce –          byla schválena smlouva o dílo s p. Šimkem 2.       Rozpočtová opatření v roce 2018 –          p. Novák nás seznámil s výdaji nad rámec rozpočtu na rok 2018, byly schváleny všemi přítomnými zastupiteli 3.       Stav prací v lesích –          p. vokřínek…
Více