Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Měsíc: Listopad 2018

Výpis ze zasedání 16. 11. 2018

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 16.11.2018 1.     Návrh rozpočtu na rok 2019 Příjmy                                                               Výdaje          Daňové              700                                        cesta k Bradlu         500 Dotace                170                                        POV   cesty              250 Dřevo                 100                                        platy                          160 Zůstatek             1600                                     práce v lesích          100                                                                             Odpady                    80                                                                             Autobusy                 40                                                                             Účetnictví                30                                                                             Projekt na OÚ        30                                                                             Telefony                   20                                                                             Nezisk.organizace20 Celkem              2570                                     celkem                     1230                                                                             Rezervní fond        1340                                                                             Celkem                     2570 2.     Schválení odměn členům zastupitelstva –         starosta podle zákona nejnižší odměna 10950,-Kč –         ostatní zastupitelé 300,-Kč –         odměny podléhají zdaněním 15% a odvod na zdr.pojištění –         bylo schváleno…
Více

Návrh rozpočtu 2019

Návrh rozpočtu zveřejněn dne : 21.11.2018.Návrh rozpočtu obce na rok 2019 je k dispozici na adrese www.obecolsi.cz – rozpočty obce – návrhy nebo na obecním úřadě vúřední hodiny.V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a dopňků, §11odst. 3 zveřejňujeme návrh rozpočtu po dobu 15 dnů před…
Více

Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2020, 2021

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §3 odst. 3 zveřejňujeme návrhstřednědobého výhledu rozpočtu obce Olší po dobu 15 dnů před projednáním vzastupitelstvu obce.Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit buďpísemně ve lhůtě do 9.12.2018, nebo ústně na zasedání zastupitelstva města dne9.12.2018.Návrh střednědobého…
Více

Výpis z ustavujícího zasedání zvoleného ve volbách 5-6. 10. 2018

Jednání ustavujícího zasedání se účastnili všichni zastupitelé zvolení ve volbách dne 5.-6. 10. 2018. Starostou byl zvolen opět Dvořák Jan. Zástupce starosty obce je opět Krejčí Pavel. Na den 16. 11. 2018 je svoláno první zasedání zastupitelstva obce. V Olší dne 11. 11. 2018                                                                        ………………………………….                                                                                                                          Podpis starosty