Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Měsíc: Únor 2022

Rozpočtové opatření č. 1/2022

Rozpočtové opatření č. 1_2022 V souladu s ustanovením § 16 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů dojde k rozpočtovému opatření v případě změn rozpočtových prostředků na závazných ukazatelích (např. změna objemu nebo přesuny mezi ukazateli). Starosta schválil dne: 19.01.2022

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 6.2.2022

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili. V Olší dne 13. 2. 2022

Návrh závěrečného účtu obce 2021

Návrh závěrečného účtu 2021 užší Návrh závěrečného účtu 2021 Zpráva o přezkoumání hospodaření obce Olší za rok 2021 Fin21 Příloha21 Rozvaha21 Výkaz zisku a ztrát 21 Při přezkoumání hospodaření obce Krajským úřadem Kraje Vysočina, kterou vykonala dne 8. února 2022 paní RNDr. Arnoštka Ženčáková, byly zjištěny nedostatky, které jsou uvedeny ve Zprávě o výsledku přezkoumání…
Více