Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Měsíc: Duben 2022

Veřejná vyhláška – Daň z nemovitých věcí

V E Ř E J N Á V Y H L Á Š K A Shora uvedený správce daně podle ustanovení § 50 odst. 1 zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů, oznamuje, že ode dne 26.04.2022 do dne 26.05.2022 je na všech územních pracovištích Finančního úřadu pro Kraj Vysočina v úředních…
Více

Čarodějnice 2022

https://fb.me/e/1QWKBUEuu

Pozvánka na členskou schůzi Mikroregionu Telčsko, 25.dubna 2022 v Černíči

Vážené dámy, vážení pánové,dovolujeme si Vás pozvat na členskou schůzi Mikroregionu Telčsko, která se konáv pondělí 25. dubna 2022 od 16:00 hodv kulturním domě v ČerníčiProgram:1) Úvod2) Informace z rady3) Informace o projektech Mikroregionu Telčsko4) Závěrečný účet MT za rok 20215) Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření MT za rok 20216) Účetní závěrka MT za rok…
Více

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č. 3/2022 a 4/2022

Schválené rozpočtové opatření č.3 DSO LKO Borek z 11.03.2022– v elektronické podobě na stránkách města Dačice – http://www.dacice.cz Schválené rozpočtové opatření č.4 DSO LKO Borek ze 04.04.2022– v elektronické podobě na stránkách města Dačice – http://www.dacice.cz – v listinné podobě: Město Slavonice, finanční odbor – Dvořáková Jitka, Horní náměstí 525,378  81 Slavonice OznamovaciDopis_ROc.3_4

Návrh závěrečný účet 2021 Mikroregion Telčsko

MT – závěrečný účet návrh 2021 priloha_1014768205_0_Zpráva o přezkoumání hospodaření 2021 Mikroregion Telčsko MT – účetní výkazy 12_2021 Inventarizační zpráva za rok 2021 Všechny dokumenty jsou také ke stažení na https://www.mikroregiontelcsko.cz/zaverecny-ucet/