Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 26.6.2022

Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili. V Olší dne 2. 7. 2022