Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Měsíc: Listopad 2021

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 21.11.2021

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 21.11.2021             –          pan Novák seznámil zastupitele se současným stavem rozpočtu a sestavil návrh rozpočtu na rok 2022 a výhledu na roky 2023 a  2024 –          větším výdajem bude projekt na přístavbu OÚ a zahájení výstavby OÚ –          návrh rozpočtu a výhledu na roky 2023 a 2024…
Více

Návrh rozpočtu 2022

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §11 odst. 3 zveřejňujeme návrh rozpočtu po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce.Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 12. 12. 2021, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 12.…
Více

Návrh výhledu rozpočtu 2023,2024

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územníchrozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §3 odst. 3 zveřejňujeme návrhstřednědobého výhledu rozpočtu obce Olší po dobu 15 dnů před projednáním vzastupitelstvu obce.Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit buďpísemně ve lhůtě do 12. 12. 2021, nebo ústně na zasedání zastupitelstva městadne…
Více

Oznámení o zveřejnění schváleného rozpočtového opatření č.3 DSO LKO Borek ze 16.11.2021

Schválené rozpočtové opatření č.3 DSO LKO Borek ze 16.11.2021– v elektronické podobě na stránkách města Dačice – http://www.dacice.cz– v listinné podobě: Město Slavonice, finanční odbor – Dvořáková Jitka, Horní náměstí 525, 378 81 SlavoniceŽádáme o zveřejnění tohoto oznámení na vašich úředních deskách, viz.zákon č. 24/2017 Sb. OznamovaciDopis_ROc.3

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší dne 21.11.2021

V Olší dne 14. 11. 2021 Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší, které se uskuteční v neděli 21. 11. 2021 v 19:00 hod na OÚ Olší Program jednání:

Veřejná vyhláška – oznámení o projednání návrhu zadání územního plánu Olší

Veřejná vyhláška – zadání Olší – oprava Návrh zadání Územního plánu Olší https://www.telc.eu/mesto_a_samosprava/portal_uzemniho_planovani/udaje_o_projednavane_upd