Výpis ze zasedání 17. 6. 2018

1.       Závěrečný účet Obce Olší za rok 2017 –          zastupitelstvo obce Olší schválilo všemi přítomnými hlasy Závěrečný účet obce za rok 2017, bez výhrad 2.       Závěrečný účet Mikroregion Telčsko –          zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Mikroreg. Telčsko za rok 2017 3.       Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí – Sdružení LKO Borek –          zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku…
Více