Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Měsíc: Listopad 2020

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 22. 11. 2020

Výpis ze zasedání zastupitelstva Obce Olší ze dne 22.11.2020 Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili. V Olší dne 24. 11. 2020                                     ………………………………… Podpis starosty

Návrh rozpočtu 2021

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §11 odst. 3 zveřejňujeme návrh rozpočtu po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k návrhu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 13.12.2020, nebo ústně na zasedání zastupitelstva obce dne 13.12.2020. Návrh…
Více

Návrh výhledu rozpočtu 2022,2023

V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších změn a doplňků, §3 odst. 3 zveřejňujeme návrh střednědobého výhledu rozpočtu obce Olší po dobu 15 dnů před projednáním v zastupitelstvu obce. Připomínky k návrhu střednědobého výhledu rozpočtu mohou občané uplatnit buď písemně ve lhůtě do 13.12.2020, nebo ústně na…
Více

Návrh rozpočtu 2021 a výhledu 2022-2024 Sdružení Borek

Návrh rozpočtu_2021 Návrh střednědobého výhledu rozpočtu 2022_2024

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší 22. 11. 2020

POZVÁNKA NA ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE OLŠÍ, KTERÉ SE USKUTEČNÍ DNE 22.11.2020 Program jednání: V Olší dne 15.11.2020                                              …………………………………….                                                                                   starosta obce, Dvořák Jan