Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Autor: admin

Neidentifikovaní vlastníci pozemku

Dne 1. 1. 2014 nabyl účinnosti zákon č. 256/2013 Sb., o katastru nemovitostí (dále jenkatastrální zákon), který v § 64 ukládá Českému úřadu zeměměřickému a katastrálnímu předatÚřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových (dále jen ÚZSVM) údaje o nemovitostech,u nichž není osoba dosud zapsaná v katastru nemovitostí jako vlastník nebo jiný oprávněnýoznačena dostatečně určitě.V §…
Více

Volby do Senátu Parlamentu ČR – 2. kolo

Druhé kolo voleb do 1/3 Senátu Parlamentu ČR se bude konat dne 30. 9. 2022 od 14.00 hodin do 22.00 hodin a dne 1. října od 08.00 hodin do 14.00 hodin. Místem konání voleb ve volebním okrsku č.: 1 je volební místnost: Obecní úřad, Olší 1, 588 56 Telč pro voliče bydlící v Olší. Hlasovací…
Více

Výpis ze zasedání zastupitelstva obce Olší ze dne 11.9.2022

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 11.9.2022 Všechny body jednání zastupitelé jednomyslně schválili. V Olší dne 16. 9. 2022

Mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu

V sobotu 29. října 2022 proběhne mobilní svoz nebezpečného a objemného odpadu v obci Olší. Společnost FCC Dačice, s.r.o. požaduje, aby občané předávali odpad obsluze v době od 13:30 do 13:45 na nástupišti u obecního úřadu.

Oznámení o době a místě konání voleb

Oznámení o době a místě konání voleb Starosta obce Olší podle zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu České republiky a o změně a doplnění některých dalších zákonů, v platném znění a podle zákona č. 491/2001 Sb.. o volbách do zastupitelstev obcí a o změně některých zákonů, v platném znění oznamuje: dne 23. 09.…
Více

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší dne 11.9.2022

Pozvánka na zasedání zastupitelstva obce Olší které se uskuteční 11. 9. 2022 v 19:00 hod na OÚ Olší Program jednání:

Členská schůze Mikroregionu Telčsko

Dobrý den vážené dámy, vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na Členskou schůzi Mikroregionu Telčsko, která se bude konatv pátek 9. září 2022 od 16:00 hod v obci Nevcehle – sportovní a kulturní areál U komára. Po ukončení členské schůze bude následovat Společenský večer Mikroregionu Telčsko pozv 220909 členská