Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Výpis ze zasedání 17. 6. 2018

1.       Závěrečný účet Obce Olší za rok 2017

–          zastupitelstvo obce Olší schválilo všemi přítomnými hlasy Závěrečný účet obce za rok 2017, bez výhrad

2.       Závěrečný účet Mikroregion Telčsko

–          zastupitelstvo obce bere na vědomí Závěrečný účet Mikroreg. Telčsko za rok 2017

3.       Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí – Sdružení LKO Borek

–          zastupitelstvo bere na vědomí Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí – Sdružení LKO Borek za rok 2017

4.       Stanovení počtu členů budoucího zastupitelstva obce Olší

–          zastupitelé všemi hlasy schválili počet členů budoucího zastupitelstva obce Olší na sedm

5.       GDPR – smlouva s firmou FAIR a Data

–          Mikroregion Telčsko zorganizoval pro svoje obce proškolení v rámci GDPR s firmou FAIR a Data, bylo schváleno všemi hlasy

6.       Závěrečná Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Olší

–          starosta seznámil zastupitele se zprávou auditora a p.Novák seznámil zastupitele s nedostatky a opatřeními na audit hospodaření

–          pro další audit za rok 2018 žádáme Krajský úřad v Jihlavě, bylo schváleno všemi zastupiteli

7.       Žádost o dotaci z Programu rozvoje venkova

–          paní Dana Posádová je zprostředkovatelem dotace v rámci projektu – Posílení rekreační funkce lesa

–          jedná se o stezku na Bradlo

–          bylo schváleno všemi zastupiteli

8.       Práce v lesích

–          p. Vokřínek seznámil zastupitele, jak se nám daří potlačit rozšiřování brouka v lesích, zatím se vykácí dalších pár stromů v lese na Bahnici

–          p. Vokřínek provádí údržbu zasázených pasek

–          bylo schváleno všemi zastupiteli

V Olší dne 21. 6.2018                                                                           ………………………………….

                                                                                                 Podpis starosty 

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *