Olší 1, 588 56 Telč
+420602357044
urad@obecolsi.cz

Výpis ze zasedání 9. 12. 2018

Výpis ze zasedání  zastupitelstva Obce Olší ze dne 9.12.2018

1.     schválení rozpočtu na rok 2019

–         zastupitelé všemi hlasy schválili rozpočet na rok 2019

–         navržený rozpočet povýšíme ve výdajích o 15 000,- Kč na vytvoření znaku a vlajky obce Olší

2.     rozpočtový výhled na roky 2020 a 2021

–         rozpočty budou v příjmech a výdajích vyrovnané, každý rok se navýší rezervní fond o 200 – 500 000,- Kč

–         v roce 2020-2022 rezervní fond použijeme na výstavbu nového objektu místo současné čekárny, kde bude místnost OÚ, sklady, pergola na posezení a skládek dřeva na vytápění OÚ

–         výhled rozpočtu byl schválen všemi zastupiteli

3.     projednání návrhu rozpočtu Mikroreg. Telčsko na rok 2019

–         starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu Mikroreg. Telčsko na rok 2019 a rozpočtovým výhledem

4.     projednání návrhu rozpočtu LKO Borek na rok 2019

–         starosta seznámil zastupitele s návrhem rozpočtu Sdružení LKO Borek na rok 2019 s rozpočtovým výhledem

–         pro jednání s firmou Sdružení LKO Borek byl jmenován

p. Novák Antonín

                  5.  POV-2018 – oprava cesty na Bradlo a k Vokřínkově studánce

           p. Šimek dokončil opravu cest na Bradlo a části cesty k Vokřínkově studánce v celkové částce 250 000,-Kč, dotace činí 127 000,-Kč

–           starosta vyřídí náležitosti na obdržení dotace od Kraje Vysočina

–           bylo schváleno všemi zastupiteli

6.   schválení smlouvy s firmou LIKA-DECO s.r.o. na vytvoření znaku a vlajky obce Olší

–         zastupitelé všemi hlasy schválili smlouvu s firmou LIKA-DECO s.r.o. na vytvoření znaku a vlajky obce Olší

                   7. stav prací v obecních lesích

–           p. Novák Tomáš nás seznámil s pracemi v obecních lesích, zbývá dokončit úklid větví po těžbě a prodat vytěžené dříví p. Posádovi za 800,-Kč/m3 a palivo občanům za 550,-Kč/m3, ostatní výřezy snad vykoupí LD Borovná po čas zimy

–           bylo schváleno všemi zastupiteli

                        8.        koupě nového televizoru a jiných elektrospotřebičů na OÚ

–           nad rámec rozpočtu na rok 2018 nakoupíme nový televizor a jiné elektrospotřebiče

–           bylo schváleno všemi zastupiteli

9.        rozpočtová opatření v roce 2018

–           účetní p. Novák seznámil zastupitele s výdaji nad rámec rozpočtu na rok 2018

–           zastupitelé výdaje schválili všemi hlasy

10.      inventarizace majetku obce k 31.12.2018

–           starosta jmenoval inventarizační komisi:

            Předseda – Krejčí Pavel,

členové – Novák Antonín

       Ďásek Štěpán

–              starosta pověřil komisi, aby provedla inventarizaci majetku                 

           obce na rok 2018

–              bylo schváleno všemi zastupiteli

V Olší dne 10. 12. 2018                                      …………………………………

                                                                                 Podpis starosty

Napsat komentář

Vaše e-mailová adresa nebude zveřejněna. Vyžadované informace jsou označeny *